Thiên

Thiên-Chương 130


Trước Sau

Thiên

Tác giả: Lão Thiên

Chương 130: Bắt Lấy Đại Thú

Khiến cho Vũ Phiến Lương môn chủ không khỏi giật mình mà chuyển ánh mắt tới Hội trưởng Vưu Chí mà tay chỉ nhanh tới Phương Nguyệt cùng giọng trong không muốn:

– Vưu Chí hội trưởng, Băng Nguyên đang nằm trong tay nữ tữ đó!

Nhưng hắn vừa dứt lời đã khiến cho toàn bộ tu nguyên giả đứng trên không đều nhìn tới Phương Nguyệt khiến cho hai tay nàng liền nắm chặt lấy Phù Hiểu cùng Nghệ Tuyết, mặc dù lúc này cả sáu người đang đứng cạnh trên không trung đều hơi run khi bị nhiều ánh mắt tu nguyên giả không thiện ý nhìn tới

Cũng là lúc, Lam Nguyệt trưởng lão đã bay tới mà chắn trước nhìn chằm chằm Hội trưởng Vưu Chí đề phòng, chỉ là Hội trưởng Vưu Chí đã cười khằng khặc mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ trong giọng lạnh lõe:

– Phiến Lương, lúc này mới nói ngươi không thấy trễ sao!

Chỉ là câu nói chưa dứt trong sự bất ngờ của tất cả tu nguyên giả đã không còn thấy Hội trưởng Vưu Chí đứng chỗ cũ dường như là bay nhanh tới Phương Nguyệt nhưng chỉ mới bước được mấy bước trên không thì đã nhấc tay hướng thẳng lên trên trong toàn thân lôi nguyên lực bùng phát sang Lôi thể, nắm tay phải đã va chạm với cánh tay phải đã sang Thổ thể không biết là của ai, khiến cho nguyên lực hai hệ tản mát mà chấn lui đám tu nguyên giả đang bay không gần

Nhưng rất nhanh Hội trưởng Vưu Chí cùng tu nguyên giả đang va chạm liền tách ra mà một bắn xuống dưới khoảng không, một bắn lên trên khoảng không hiện rõ ra chính là Đại trưởng lão Thanh Chiến giọng đã càng âm trầm vọng khắp nơi này:

– Vưu Chí, ngươi nói Băng Nguyên, nó đang nằm trong phái chúng ta!

Chỉ là Hội trưởng Vưu Chí lại có chút sắc lạnh hơi ngẩn lên chút nhìn Đại trưởng lão Thanh Chiến phía trên khoảng không mà nói trong cười sằng sặt:

– Có thể là vậy, Thanh Chiến!

Vừa dứt lời lại hướng tứ hộ pháp cùng quét về hướng đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn cũng như thành viên của Kiên Văn Hội mà nói nhanh rồi mới nhìn tới Đại trưởng lão Thanh Chiến mà tiếp:

– Tứ hộ pháp, Băng Nguyên giao cho bốn người, còn các vị vây đánh đám ở trên, tên này ta sẽ chặn!

– Được, hội trưởng!

Trong tiếng hét to của tứ hộ pháp liền bay nhanh vòng sang hướng Lam Nguyệt trưởng lão cùng bốn đệ tử đang kinh sợ trong lòng nhìn tới cùng ánh mắt có chút khó chịu của Vũ Phiến Lương môn chủ khi nhìn tứ hộ pháp đang bay gần hắn đang bay đi mà đành lắc đầu rồi nhìn tới Vũ Phiến Chất vẫn đứng trên không nơi Dược Viên nhưng đã hạ xuống gần mà hét lớn trong tay lại chỉ khi nhìn xuống đứa bé là Tiểu Bạch nơi mặt đất Dược Viên:

– Chất ca, mau bắt đứa bé đó nó chính là đại thú chúng ta cần!

Trong một tiếng “hả” của Vũ Phiến Chất vẫn đang mải nhìn mấy gian nhà tranh trong tò mò lẫn thắc mắc mà chuyển mắt nhìn tới Vũ Phiến Lương môn chủ rồi gật đầu khi đã trong thấy Hội trưởng Vưu Chí cùng tứ hộ pháp đang chuẩn bị tiếp một trận chiến

Mà liền chuyển sang Kim thể từ trên không mấy gian nhà tranh, chếch hướng mà bay xuống nơi Tiểu Bạch đang ngồi trễm trên đầu mamút thú loay hoay theo sau Ngữ Hải, Thùy Phong cùng Vũ Thiên trong nhanh chóng nên cũng không để ý tới mấy gian nhà tranh nữa:

– Đại thú của ta!

Khi nhìn Tiểu Bạch vẫn đang lí lắc trên đầu mamút thú dùng tay gõ cốc cốc nhưng Vũ Thiên cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đã kinh hoảng mà toàn thân khựng lại nhìn tới Vũ Phiến Chất đang cười đến soái hàm đã ập gần tới

– Lý Dương, ta sẽ chiến với lão!

Trong khi Vũ Phiến Lương môn chủ lại nhìn tới Lý Dương chưởng môn mà liền lao lên trong đám trưởng lão của môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội nhìn nhau một lần rồi liền bay theo mà hướng lên trên đám trưởng lão của Thanh Phong Phái cũng như Cựu chưởng môn Lê Rít cùng Lý Dương chưởng môn đang nhìn xuống mà thở hắc ra một hơi:

– Sư phụ, bọn chúng muốn diệt phái chúng ta!

Trong câu nói của Lý Dương chưởng môn có chút gì đó quặn lòng mà nhìn cùng nghe tiếng hét của Vũ Phiến Lương đã tiếp vang lên:

– Lấy nhiều đánh ít, nhất định phải diệt hết đám Thanh Phong Phái này!

Trong thân đã chuyển sang thể của năm hệ thuộc hệ cơ bản của tất cả tu nguyên giả Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn mang theo khí thế hung hổ trong nguyên lực hướng lên và tiếng hét của Vũ Phiến Lương môn chủ đã tiếp:

– Tất cả khai pháp!

Nhưng trong tiếng nói nhỏ của Lý Dương chưởng môn hướng Cựu chưởng môn Lê Rít:

– Sư phụ, người tới chỗ Lam Nguyệt mà ngăn chặn tứ hộ pháp, bọn họ cứ để đệ tử cùng đám trưởng lão lo!

Trong ánh nhìn của Cựu chưởng môn Lê Rít nhìn Lý Dương chưởng môn nhưng rồi lại gật đầu mà nhìn thẳng tới tứ hộ pháp đang vây lấy Lam Nguyệt trưởng lão đang gắn sức chống đỡ bằng một hộp thủy vây kính lấy năm người bảo vệ trong, trong khi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến lại chỉ đang nhìn nhau chưa ai động thủ

– Lý Dương, vậy thì cẩn thận!

Dứt lời chính là Cựu chưởng môn Lê Rít toàn thân chuyển sang Thổ thể hai tay duỗi thẳng sang ngang trong ánh nhìn kinh hoảng của Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn tới mà liền né xuống dưới khi thấy Cựu chưởng môn Lê Rít hai cánh tay đã hóa thành hai thanh kiếm kim dài lao về phía mình nhưng đám trưởng lão Vũ Phiến Môn cùng Kiên Văn Hội đang lao lên thành đàn lại không kịp tránh liền bị cắt ngang thân

Nhưng Cựu chưởng môn Lê Rít lại không để ý tới chục tên tu nguyên giả mà mình cắt ngang đang tan biến trong sự kinh sợ của những tên còn lại mà liền hướng thẳng tới tứ hộ pháp trong chớp mắt vài cái đã tới

Trong giọng lẩm bẩm của Vũ Phiến Lương môn chủ như đã nhận ra là ai:

– Cựu chưởng môn Lê Rít!

– Tiến lên cho ta quét sạch Thanh Phong Phái những tên còn lại!

Nhưng rồi lại xoay người hét với đám tu nguyên giả đang bay phía sau trong kinh sợ nhìn chục tu nguyên giả bị quét trúng đang tan biến trong ánh mắt trắng dã

– Các ngươi đã khiến Thanh Phong Phái tan hoang, ta cũng muốn các ngươi phải tán xác ở nơi này!

Nhưng đáp trả Vũ Phiến Lương môn chủ chính là giọng lạnh mà rõ rang của Lý Dương chưởng môn trong thân chuyển sang Mộc thể bùng phát mộc nguyên lực cùng khoảng bốn mươi vị trưởng lão cũng đã chuyển sang thể nguyên căn hướng tới đám trưởng lão của Vũ Phiến Môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội cũng đã như vậy mà lao vào nhau đánh tới, né sau mà oanh tạc lẫn nhau

Khiến cho khoảng không phía dưới mảnh đất Thanh Phong Cảnh bừng sáng lên ánh sáng của ngũ sắc nguyên lực hòa vào nhau tạo thành những màu sắc xen lẫn trong ánh nhìn của mọi người nơi Thành Vị Thanh đang nhìn tới

Cũng như phía dưới nữa nơi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến đang đối mắt mà tay nắm chặt lại vẫn nhìn chứ chưa đánh, cũng như cách xa hai người một khoảng trên không chính là Lam Nguyệt trưởng lão cùng Cưu chưởng môn Lê Rít đang đánh trả mà ngăn chặn tứ hộ pháp của Kiên Văn Hội trong ánh nhìn của bốn đệ tử chân truyền bay phía sau

Nhưng lúc này nơi Dược Viên cũng không bình yên khi mà Vũ Phiến Chất đã lao xuống tới cạnh Tiểu Bạch cùng mamút thú trong ánh mắt kinh hoảng của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong khi trong thấy

“Tiểu Bạch” Trong tiếng gọi của Vũ Thiên chỉ kịp giơ tay rồi lại cùng Ngữ Hải, Thùy Phong chấn lui ra phía sau rồi ngẩn đầu nhìn nó khiến Tiểu Bạch vẫn đang là đứa bé ngồi trên đầu mamút thú liền nhìn hắn mà “hả” một tiếng trong khó hiểu rồi mới xoay đầu lại hơi ngẩn lên đã thấy Vũ Phiến Chất hai tay bao phủ kim nguyên lực trong thế đang cong thân bay trên không trên Tiểu Bạch một khoảng

– Ta sẽ bắt ngươi về môn!

Giọng của Vũ Phiến Chất đã vang lên trong cười hơi loạn nhìn Tiểu Bạch khi mà hai tay đã sắp túm lấy hai bả vai nhỏ của Tiểu Bạch trong tiếng hét của nó “chú định làm gì cháu”

Cùng với nét mặt không hiểu của Vũ Thiên thân chuyển Băng thể định bay tới chỉ là hắn không thể cử động giống như nét mặt của Vũ Phiến Chất lúc này cũng đã đảo mắt liên tục nhưng không thể mở miệng ngoài tự nói trong lòng: “sao ta lại không thể cử động, nguyên lực của ta, ngay cả miệng cũng không thể mở ra, sao lại như vậy”

Vũ Phiến Chất cứ đứng khựng trên không như vậy trong dáng khỉ đang ngồi mà nhìn Tiểu Bạch đang trợn mắt, bệu ra, tay nhỏ của nó vỗ vào tay mình rồi lại xoay thân lại mà gõ đầu mamút thú “mamút, mau tiến lên trước” trong tiếng bước chân của mamút thú đã nhấc lên mà tiến bước về chếch sang bên Vũ Thiên đã trở lại thân bình thường cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đang nhìn Vũ Phiến Chất như chú khỉ bị trấn trụ trên không lúc này, mặc cho Tiểu Bạch vẫn lí lắc nói:

– Ba ca, khỉ này đòi ôm Tiểu Bạch!

Trong hai tay nó đang nắm lấy hai cái ngà của mamút thú cùng với đó là thân ảnh Diệc lão đang dần hiện ra phía dưới Vũ Phiến Chất nhưng lại chếch lên trên trước mặt hắn trong khi lưng lại hướng năm cặp mắt đang nhìn tới

Diệc lão vừa mới hiện rõ trong ánh mắt kinh sợ lẫn đã run trong lòng của Vũ Phiến Chất như hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi trong thấy Diệc lão mà tự nói trong lòng “lão này là ai, ba hệ lúc nãy chắc chắn là do lão” chỉ là hắn lại không thể nói thành tiếng trong khi Tiểu Bạch đã chỉ tay lên trời nơi không trung mà hỏi Diệc lão bằng cặp mắt hiếu kỳ xen không hiểu:

– Diệc lão, người xem, bọn họ đang làm gì trên đó mà cứ bay qua bay lại đấm tới đấm lui rồi mất tiêu!

Trong cái xoay đầu của Diệc lão nhìn nó mà cười nhỏ khiến bộ râu cũng lay động trong tiếng gọi đồng loạt của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong: “Diệc lão”, cũng trong cái gật nhẹ đầu của Diệc lão mà hai tay chấp ra phía sau, xoay thân lại nhìn Vũ Phiến Chất vẫn như chú khỉ, mắt trắng dã trong hoảng sợ tột cùng nhưng lại không thể cử động được mà nhìn đúng một lần rồi lại hướng phía trên không trung vẫn đang là một trận hỗn loạn giữa các tu nguyên giả giao chiến với nhau

Trong câu hỏi tiếp của Vũ Thiên đã vang sau Tiểu Bạch khi nhìn về nơi Lý Dương chưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đang giao chiến vây quanh chính là đám trưởng lão của Thanh Phong Phái đang bị vây trong nhiều đánh ít bởi Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn nhưng lúc này lại có rất nhiều tu nguyên giả đang tiêu biến thành từng đốm nhỏ nguyên lực do từng hệ năng lượng nắm giữ:

– Diệc lão, bọn họ đang dần biến mất, nhưng lại không thấy tụ lại!

Trong cái gật đầu của Diệc lão có chút trầm buồn khi Vũ Thiên đang nhìn tới trong ánh mắt nhìn lên thở một hơi lạnh trả lời:

– Tất cả bọn họ đều đã chết, đều đã tan biến vào trong cõi trời đất này, trả lại hệ năng lượng mà họ đã nắm giữ khi còn sinh mệnh và là một tu nguyên giả!

Diệc lão dứt lời đã không còn nhìn trên mà đã nhìn tới Vũ Phiến Chất vẫn co chân như cũ trước mặt mình không thể động, không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhìn Diệc lão, nhưng Vũ Thiên thì lại thẫn thờ, mắt đăm chiêu lẩm bẩm lại vài chữ của Diệc lão “tan biến vào trong trời đất sao”

Hidden Content Hidden Content Hidden Content

Chỉ là Diệc lão vẫn tiếp tục lên tiếng khi ánh mắt vẫn nhìn Vũ Phiến Chất đang bấn loạn bởi những câu nói của Diệc lão cũng như trong hai mặt si ngốc của Ngữ Hải cùng Thùy Phong còn Tiểu Bạch và mamút thú vẫn là cặp mắt ngô nghê lẫn hiếu kỳ nhìn quanh

“Kiên Văn Hội cùng Vũ Phiến Môn”

– Một Thể, Sáu Giác, cùng gần trăm Tứ Tượng tới Lục Tượng!

“Thanh Phong Phái”

– Ngoài Đại trưởng lão cấp Thể mới tiến, cùng Lê Rít, lão bạn đã đưa ta về đây, cùng Lý Dương và Lam Nguyệt cấp Giác thì không còn ai!

– Trận chiến này, phần thua đã nắm chắt, nhưng ngươi!

Diệc lão nói tới đây lại ngừng trong cặp môi đã cử động được của Vũ Phiến Chất nhưng lại đang run cùng giọng khản đi mà hỏi: “lão là ai” mặc dù trong lòng lại đang lo sợ

Nhưng Diệc lão lại buột miệng trả lời Vũ Phiến Chất trong một câu trọc lóc: “ta là Diệc lão, chủ của Dược Viên trong Thanh Phong Phái này” nhưng khi đã nói xong Diệc lão lại có chút ngớ ngẩn và Vũ Phiến Chất lại tiếp tục không thể nói

Chỉ là Diệc lão đã nâng tay lên lòng bàn tay mở ra một tấm khiên tam sắc đã va mạnh vào Vũ Phiến Chất đang bị trấn trụ liền bay thẳng nhưng chưa cách chỗ cũ được bao xa thì Diệc lão lại xuất hiện trong một tấm khiên tam sắc liền tiếp tục va mạnh mà đập thẳng Vũ Phiến Chất từ trên không rớt thẳng xuống nơi mấy gian nhà tranh

Trong khi, Lý Dương chưởng môn đang nhìn quanh mà thều thào “các vị trưởng lão đều đã” mà ánh mắt nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười cuồng loạn nói to trong khoái chí: “Lý Dương, đám trưởng lão của Thanh Phong Phái đã không còn ai, lão cũng nên đi theo chúng”

Khiến cho Lý Dương chưởng môn mắt hơi giật giật mà thân run không trả lời Vũ Phiến Lương môn chủ trong ánh nhìn của đám trưởng lão Vũ Phiến Môn cùng thành viên của Kiên Văn Hội cũng đã giảm gần nửa mà chỉ còn khoảng sáu mươi đang bao vây lấy Lý Dương chưởng môn vẫn lẳng lặng đứng im trong không trung nhìn tới nơi Lam Nguyệt trưởng lão cùng Cựu chưởng môn Lê Rít đang chống đỡ tứ hộ pháp mà bảo vệ cho bốn đệ tử chân truyền đang thẫn thờ nắm chặt hai tay mà lẩm bẩm vài chữ: “Thanh Phong Phái chỉ còn lại vài người thôi sao”

Nhưng lúc này, Cựu chưởng môn Lê Rít lại đang nhìn xuống Dược Viên trong lòng thầm nói “lâu rồi mới thấy Diệc lão” mặc dù đang va chạm cùng lúc ba hộ pháp đó là Hộ pháp Hình Cung, Hộ pháp Liễu Tỳ bà bà cùng Hộ pháp Khả Thúy

Trong tiếng mắng của Hộ pháp Hình Cung khi bị ngăn chặn bởi một bức tường kim dày cộm mà cứng như đá không thể đánh thủng trong hai kiếm một quyền của mình“lão quỷ này từ đâu xuất hiện mà mạnh dữ”

Rồi lại nhìn tới Hộ pháp Viêm Họng đang bì bõm trong vũng nước của Lam Nguyệt trưởng lão mà chưa thoát ra được trong thế đóng băng và vũng nước lại hiện tiếp tục giữ lấy

Trong tiếng “hừ” lạnh của Hội trưởng Vưu Chí đang chiến mắt với Đại trưởng lão Thanh Chiến đang đảo mắt liên tục cùng vài cái ý nghĩ đang hiện ra

– Thanh Chiến, ngươi nên đứng ngoài nhìn!

Hội trưởng Vưu Chí đã tiếp bằng một câu lạnh trong cái châu mày của Đại trưởng lão Thanh Chiến mà trả lời bằng một câu khó chịu và không mấy dễ nghe:

– Vưu Chí, ba chữ Đại trưởng lão của ta nên dán vào ngươi!

Nhưng cùng lúc, Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến đã đồng loạt lắc thân chuyển sang Lôi thể cùng Thổ thể trong hai tay đã nắm lại mà phình to lên trong tiếng hét vọng khắp khoảng không Thanh Phong Phái của hai người khi va chạm:

“Hóa quyền”

Lôi lực cùng Kim lực từ hai người tản mát ra khiến cho mặt đất phía dưới lại một trận địa chấn tạo thành trận động đất mạnh tận mấy độ rít te, trong nét mặt săn se của hai người

Hai cánh tay lôi to đùng chạm với hai cánh tay kim to đùng trong chục giây rồi lại tách ra nhưng cũng khiến cho đám tu nguyên giả trên khoảng không cách xa cũng cảm nhận được nguyên lực đang tản tới mà hơi quay đầu sang nhìn

Trong khi, Lý Dương chưởng môn vẫn bay lơ lửng giữa vòng vây mà tạo một hộp mộc bao lấy lão vào trong để ngăn chặn đòn công kích của Vũ Phiến Lương môn chủ còn có chút sát thương còn đám tu nguyên giả của Kiên Văn Hội và Vũ Phiến Môn thì không thể nào đánh thủng được

Nhưng lại khiến cho Vũ Phiến Lương môn chủ càng thêm tức giận trong khi Lý Dương chưởng môn lại đang nhìn tới nơi trận chiến của Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến:

– Cảnh giới Thể là đây!

– Tứ hộ pháp, mau chóng lấy Băng Nguyên!

Trong khi Hội trưởng Vưu Chí giọng đã âm vang trong gấp rút tuy vọng toàn cảnh nhưng lại hướng vào tứ hộ pháp đang giằng co với Lam Nguyệt trưởng lão, Cựu chưởng môn Lê Rít cùng một tiếng hét thứ hai đã vang lên trong thân Lôi thể bắt đầu thay đổi:

“Thể khổng”

Hội trưởng Vưu Chí dứt lời chỉ thấy thân lôi đang nhỏ như lúc bình thường liền bắt đầu phình to lên trở thành một người khổng lồ lôi trong lôi quang ngợp trời mà nhìn Đại trưởng lão Thanh Chiến trong lòng đang chút thay đổi nhưng rồi lại lạnh giọng:

“Thể khổng”

Cùng với đó, chính là Đại trưởng lão Thanh Chiến thân thổ liền cũng phình to giống như Hội trưởng Vưu Chí chân đã đạp trên mặt đất Thanh Phong Phái khiến nó càng lún sâu và tạo ra trận trận địa chấn lan tới Thành Vị Thanh đang nhìn tới chỉ thấy hai người khổng lồ một lôi, một kim như cột trụ chống trời đang va chạm ầm ầm bằng tay to đùng vọng tới những âm thanh rền vang khiến cho tứ gia chủ đang trầm ngâm nơi tầng ba tòa Thư Viện Vị Thanh lại một phen chấn động trong sự run rắc mạnh mà đâm ra kinh hãi hỏi gấp:

– Các vị tu nguyên giả, chuyện này là sao, đã tạo kết giới phòng thủ vì sao vẫn còn động đất!

Tứ gia chủ đồng loạt tiếp một câu mà nói thành một dòng hỏi trăm vị tu nguyên giả trong này, chỉ là câu trả lời của vài tu nguyên giả đã khiến cho tứ gia chủ nhìn nhau mà mặt mày tím đỏ:

“Kết giới này có vẻ chỉ phòng trên không, không phòng dưới đất”

“Theo bổn tu nghĩ, bốn vị nên gọi thêm mấy tên nắm giữ Thổ hệ tới phòng thủ mặt đất”

Trong khi đó nơi Dược Viên, Vũ Phiến Chất từ nơi mấy căn nhà tranh đã bị hắn làm cho đỗ sụp mà bay ra hướng Diệc lão đang đứng trước ánh nhìn của Vũ Thiên, Ngữ Hải cùng Thùy Phong và Tiểu Bạch, mamút thú mà hai tay Vũ Phiến Chất nắm chặt thanh đao kim bổ theo thế từ trên xuống như muốn chẻ đôi Diệc lão

Chỉ là khi nó cách Diệc lão mấy cen gần đỉnh đầu liền lúc tay phải Diệc lão nhấc lên trong quang đoàn ngũ sắc mà kẹp chặt lấy thân đao trong hai ngón tay cùng tiếng hét trong lòng của Vũ Phiến Chất: “lại không thể cử động, lão quái này”

Chỉ là phía xa xa nơi này lại đang có ba cặp mắt đang nhìn tới mà không hề gia nhập trận chiến, chính là Nghêu Đồ, Tiêu Bân cùng Mật Linh đang nhìn Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến đang hét in ỏi:

– Cùng cấp đúng là không thể làm gì nhau!

– Vưu Chí, ngươi lấy Băng Nguyên để làm gì, trong khi ngươi lại nắm giữ Lôi hệ!

Trong khi nơi tứ hộ pháp đã đồng loạt hét to: “hộ pháp, không nghe thấy Hội trưởng nói gì sao, mau chóng lấy Băng Nguyên”

“Được rồi”

Nhưng cũng lại là chính do bốn người đồng loạt trả lời nhau, cùng với đó, chính là Hộ pháp Viêm Họng thân Băng thể hét lên một tiếng “gia” cánh tay phải liền đấm mạnh trong vũng nước đang bao quanh liền mau chóng kết tinh mà đóng băng lại bay tới Lam Nguyệt trưởng lão đã cả kinh mà xoay thân lại nhìn nơi năm đệ tử chân truyền mà nói lớn: “mau rời đi”

Khiến cho tam nữ cùng Tống Tân, Hoàng Phong vẫn thẫn thờ nhìn không khỏi giật mình nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đã bị chấn lui bởi nắm tay của Hộ pháp Viêm Họng chỉ là không ngừng lại ở đó mà liền tiếp tục lao tới trong hai tay, một hóa quyền, một hóa kiếm mà bay tới hộp thủy đã được Lam Nguyệt trưởng lão tạo ra mà bao phủ lấy sáu người ở trong

Nhưng Lam Nguyệt trưởng lão liền nói nhanh khi bay trước mặt tam nữ trong chiếc nhẫn đeo ngay ngón tay liền được tháo ra mà đưa tới Phương Nguyệt trong vẻ mặt ngơ ngác nắm lấy của nàng thì liền nói: “Phương Nguyệt mau cùng Phù Hiểu, Nghệ Tuyết nhanh rời khỏi nơi này hãy mang theo Băng Nguyên mà đi tìm Tiên Đông”

Nhưng câu nói của Lam Nguyệt trưởng lão lại khiến cho Phương Nguyệt ngẩn ra trong hai tay nắm chặt giọng nhỏ mà hỏi ngược lại:

– Dì Nguyệt, Tiên Đông là ai, người kêu con nên đi đâu về đâu đây khi mà trước giờ con vẫn ở nơi này!

Chỉ là câu hỏi của Phương Nguyệt lại khiến Lam Nguyệt trưởng lão khóe mắt hơi run mà xoay thân lại nhìn Hộ pháp Viêm Họng đang oanh kích liên tục hộp thủy của nàng nhưng vẫn chưa thủng mà gọi hai chữ trong lòng lại tự than:

– Ngân Dao!

– Dì Nguyệt, người đang gọi con, nhưng sao lại là Ngân Dao!

Phương Nguyệt có chút hơi rối mà bấn loạn nhìn Phù Hiểu, Nghệ Tuyết cạnh bên cũng đã ngơ ngác lẫn cả Tống Tân và Hoàng Phong đang cạnh bên nhăn trán nhìn Lam Nguyệt trưởng lão đã gật đầu nói tiếp

– Vì tên của con là Tiên Ngân Dao, ông của con chính là Tiên Đông, gia tộc của con chính là Tiên gia … đã bị diệt tộc!

Chỉ là lời Lam Nguyệt trưởng lão chưa dứt hộp thủy của nàng đã bị đánh thủng nhưng Hộ pháp Viêm Họng cũng liền đứng khựng lại mà mặt đờ đẫn trong giật mình, mặc dù không chỉ riêng Hộ pháp Viêm Họng mà là tất cả tu nguyên giả đang tham chiến đều nhìn tới trong giây lát

– Tiên Đông, Băng Nguyên quả thật là của lão, Vưu Chí ngươi có chọn nhầm thứ để lấy không!

Giọng của Đại trưởng lão Thanh Chiến đã vang lên khi mà vẫn đang là người khồng lồ đấu tay rồi tách rồi sáp mà va chạm với Hội trưởng Vưu Chí cũng đã đáp lời bất cần mặc dù trong lòng đang rét lạnh:

– Tiên Đông lúc này chỉ sợ đã tán xác dưới tay tên Tử Đế, kẻ mạnh nhất trong Thần Vong Sát nắm giữ Hệ bóng tối!

Chỉ là câu nói của Hội trưởng Vưu Chí lại khiến cho toàn bộ tu nguyên giả nơi này thêm một lần nữa chấn kinh trong lòng trong thân đều hơi run ngừng hẳn mà nhìn nhaurồi lại tiếp tục công kích

Khi mà Đại trưởng lão Thanh Chiến lại tách ra một khoảng rồi liền hình thành một thanh đao thổ to nắm chặt trong hai tay bổ từ trên xuống Hội trưởng Vưu Chí chỉ kịp nâng cánh tay phải khổng lồ lên đỡ vì quá bất ngờ nên liền bị chấn lui ra sau trong từng bước to làm rung mạnh mặt đất hơn nữa

Chỉ là tuy hai người đã trở thành khổng lồ đang nhấc từng bước to trên mặt đất tạo ra địa trận rung mạnh không ngừng lan ra xung quanh, nhưng nơi Dược Viên chỉ cách hai người một khoảng, vẫn tĩnh lặng nơi mặt đất trong thân ảnh của mấy người vẫn đang đứng khi mà Diệc lão vẫn đang dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy thanh đao kim của Vũ Phiến Chất vẫn đang thân Kim thể nắm chặt hơi cong thân mà cách mặt đất trên không trong im lặng


Trước Sau
Loading...